Vectơ

Đồ họa vector là hình ảnh kỹ thuật số được tạo từ một loạt các điểm, đường và hình dạng được xác định về mặt hình học. Các vectơ trên creazilla.com được cung cấp dưới dạng tệp .svg, .ai, .eps hoặc gói lưu trữ. Có hơn 520.000 hình ảnh vector có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân.