Ảnh

Ảnh là hình ảnh được tạo bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy ảnh phim. Có hơn 6 triệu bức ảnh có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân mà không cần ghi nguồn.