Phông chữ

Phông chữ máy tính là một tệp dữ liệu kỹ thuật số chứa một tập hợp các nét tượng hình có liên quan đến đồ họa. Phông chữ trên creazilla.com được cung cấp dưới dạng gói lưu trữ có thể tải xuống với các tệp .otf hoặc .ttf. Có hơn 19.000 phông chữ có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân.