Minh họa kỹ thuật số

Hình minh họa kỹ thuật số trên creazilla.com đề cập đến những hình ảnh được tạo bằng các công cụ kỹ thuật số. Không giống như nghệ thuật truyền thống có thể được vẽ hoặc vẽ bằng tay bằng các vật liệu vật lý như bút chì, mực hoặc sơn, minh họa kỹ thuật số được tạo ra trên các thiết bị điện tử như máy tính hoặc máy tính bảng. Có hơn 500.000 hình minh họa kỹ thuật số có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân.