Nghệ thuật truyền thống

Nghệ thuật truyền thống trên creazilla.com đề cập đến hình ảnh được quét hoặc chụp ảnh của các tác phẩm nghệ thuật thị giác được tạo ra bằng kỹ thuật nghệ thuật truyền thống. Không giống như minh họa kỹ thuật số được tạo ra bằng thiết bị điện tử, minh họa truyền thống sử dụng các công cụ và phương tiện vật lý như bút chì, mực, than, màu nước, acrylic hoặc sơn dầu. Có hơn 1 triệu tác phẩm nghệ thuật truyền thống có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân mà không cần ghi công.