Clip nghệ thuật

Clipart là những hình ảnh đơn giản được tạo sẵn có thể chèn vào các hình ảnh hoặc tài liệu khác để phục vụ mục đích minh họa. Clipart trên creazilla.com là hình ảnh vector có nền trong suốt. Có hơn 340.000 hình ảnh clipart có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân.