Вектори

Векторните графики са цифрови изображения, създадени от поредица от геометрично определени точки, линии и форми. Векторите в creazilla.com се предоставят като файлове с разширения .svg, .ai, .eps или архивни пакети. В сайта са налични над 520 000 векторни изображения, които са безплатни за редакционни, образователни, търговски и лични проекти.