Снимки

Снимките са изображения, създадени с цифрови или филмови фотоапарати. На сайта са налични над 6 милиона снимки, които са безплатни за редакционни, образователни, търговски и лични проекти без посочване на авторство.