3D модели

3D моделът е триизмерно представяне на физически обект или сцена, създадено с помощта на компютърна графика. 3D моделите на creazilla.com се предоставят като архивни пакети за изтегляне с файлове FBX, OBJ, STL, BLENDER, glTF или 3DS. На сайта са налични над 36 000 3D модела, като всички те са безплатни за редакционни, образователни, търговски и лични проекти.