Традиционно изкуство

Традиционното изкуство в creazilla.com се отнася до сканирани или фотографирани изображения на визуални произведения на изкуството, които са създадени с помощта на традиционни художествени техники. За разлика от цифровите илюстрации, които се създават с помощта на електронни устройства, традиционните илюстрации включват физически инструменти и средства, като моливи, туш, въглен, акварел, акрилни или маслени бои. На сайта са налични над 1 милион произведения на традиционното изкуство, като всички те са безплатни за редакционни, образователни, търговски и лични проекти без авторство.