Икони

Компютърна икона обикновено се отнася до малко графично изображение или символ на компютърния екран, който представлява файл, папка, програма или действие. Иконите на creazilla.com са векторни .svg изображения с прозрачен фон. На сайта са налични над 110 000 изображения на икони, като всички те са безплатни за редакционни, образователни, търговски и лични проекти.