Шрифтове

Компютърният шрифт е цифров файл с данни, съдържащ набор от графично свързани глифове. Шрифтовете на creazilla.com се предоставят като архивни пакети за изтегляне с файлове .otf или .ttf. В сайта са налични над 19 000 шрифта, като всички те са безплатни за редакционни, образователни, търговски и лични проекти.