Цифрови илюстрации

Цифровите илюстрации в creazilla.com се отнасят до изображения, които са създадени с помощта на цифрови инструменти. За разлика от традиционното изкуство, което може да бъде нарисувано или нарисувано на ръка с помощта на физически материали като моливи, мастило или боя, цифровите илюстрации се създават на електронни устройства като компютри или таблети. На сайта са налични над 500 000 цифрови илюстрации, като всички те са безплатни за редакционни, образователни, търговски и лични проекти.