Tradičné umenie

Tradičné umenie na stránke creazilla.com sa vzťahuje na naskenované alebo odfotografované obrázky výtvarných diel, ktoré sú vytvorené tradičnými umeleckými technikami. Na rozdiel od digitálnych ilustrácií, ktoré sa vytvárajú pomocou elektronických zariadení, tradičné ilustrácie zahŕňajú fyzické nástroje a médiá, ako sú ceruzky, tuš, uhlík, akvarel, akryl alebo olejové farby. Na lokalite je k dispozícii viac ako 1 milión tradičných umeleckých diel, ktoré sú všetky zadarmo na redakčné, vzdelávacie, komerčné a osobné projekty bez uvedenia autora.