Obrázky PNG

PNG je rastrový grafický formát, ktorý veľmi dobre zachováva kvalitu obrázka a zmenšuje veľkosť súboru bez straty informácií. Obrázky PNG na stránke creazilla.com sú obrázky s priehľadným pozadím. Takéto obrázky sa vytvárajú buď pridaním priehľadnosti do bitmapovej grafiky, alebo sa kreslia digitálne od začiatku. Na lokalite je k dispozícii viac ako 360 000 obrázkov PNG, ktoré sú všetky zadarmo na redakčné, vzdelávacie, komerčné a osobné projekty.