Písma

Počítačové písmo je digitálny dátový súbor obsahujúci súbor graficky súvisiacich glyfov. Písma na stránke creazilla.com sa dodávajú ako archívne balíky na stiahnutie so súbormi .otf alebo .ttf. Na stránke je k dispozícii viac ako 19 000 písiem, ktoré sú všetky zadarmo pre redakčné, vzdelávacie, komerčné a osobné projekty.