Digitálne ilustrácie

Digitálne ilustrácie na stránke creazilla.com sa vzťahujú na obrázky, ktoré sú vytvorené pomocou digitálnych nástrojov. Na rozdiel od tradičného umenia, ktoré sa môže kresliť alebo maľovať ručne pomocou fyzických materiálov, ako sú ceruzky, tuš alebo farba, digitálne ilustrácie sa vytvárajú na elektronických zariadeniach, ako sú počítače alebo tablety. Na lokalite je k dispozícii viac ako 500 000 digitálnych ilustrácií, ktoré sú všetky zadarmo na redakčné, vzdelávacie, komerčné a osobné projekty.