Emoji

Emoji je malý digitálny obrázok alebo ikona, ktorá sa používa na vyjadrenie myšlienky alebo emócie. Emodži na stránke creazilla.com sa vzťahuje na vektorové obrázky predstavujúce symboly emodži od rôznych poskytovateľov, napr. operačných systémov, služieb okamžitých správ a sociálnych platforiem. Na stránke je k dispozícii viac ako 15 000 obrázkov emodži, ktoré sú všetky zadarmo na redakčné, vzdelávacie, komerčné a osobné projekty.