3D modely

3D model je trojrozmerná reprezentácia fyzického objektu alebo scény vytvorená pomocou počítačovej grafiky. 3D modely na stránke creazilla.com sa dodávajú ako archívne balíky na stiahnutie so súbormi FBX, OBJ, STL, BLENDER, glTF alebo 3DS. Na stránke je k dispozícii viac ako 36 000 3d modelov, ktoré sú všetky zadarmo na redakčné, vzdelávacie, komerčné a osobné projekty.