Διανύσματα

Τα διανυσματικά γραφικά είναι ψηφιακές εικόνες που δημιουργούνται από μια σειρά γεωμετρικά καθορισμένων σημείων, γραμμών και σχημάτων. Τα διανύσματα στο creazilla.com παρέχονται ως αρχεία .svg, .ai, .eps ή πακέτα αρχείων. Υπάρχουν περισσότερες από 520.000 διανυσματικές εικόνες διαθέσιμες στον ιστότοπο, οι οποίες είναι όλες δωρεάν για συντακτικές, εκπαιδευτικές, εμπορικές και προσωπικές εργασίες.