Εικονίδια

Το εικονίδιο υπολογιστή είναι ένα μικρό γραφικό σύμβολο σε μια οθόνη που αντιπροσωπεύει ένα αρχείο, έναν φάκελο, ένα πρόγραμμα ή μια ενέργεια. Τα εικονίδια στο creazilla.com παρέχονται ως διανυσματικές εικόνες .svg με διαφανές φόντο. Υπάρχουν περισσότερες από 110.000 εικόνες εικονιδίων διαθέσιμες στον ιστότοπο, οι οποίες είναι όλες δωρεάν για εκδοτικά, εκπαιδευτικά, εμπορικά και προσωπικά έργα.