Παραδοσιακή τέχνη

Η παραδοσιακή τέχνη στο creazilla.com αναφέρεται σε σαρωμένες ή φωτογραφημένες εικόνες εικαστικών έργων τέχνης που έχουν δημιουργηθεί με παραδοσιακές καλλιτεχνικές τεχνικές. Σε αντίθεση με τις ψηφιακές εικονογραφήσεις, οι οποίες παράγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, οι παραδοσιακές εικονογραφήσεις περιλαμβάνουν φυσικά εργαλεία και μέσα, όπως μολύβια, μελάνι, κάρβουνο, ακουαρέλες, ακρυλικά ή λαδομπογιές. Υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κομμάτια παραδοσιακής τέχνης διαθέσιμα στον ιστότοπο, τα οποία είναι όλα ελεύθερα για εκδοτικά, εκπαιδευτικά, εμπορικά και προσωπικά έργα χωρίς αναφορά.