Γραμματοσειρές

Γραμματοσειρά υπολογιστή είναι ένα ψηφιακό αρχείο δεδομένων που περιέχει ένα σύνολο από γραφικά συσχετιζόμενες γλυφές. Οι γραμματοσειρές στο creazilla.com παρέχονται ως πακέτα αρχείων με δυνατότητα λήψης με αρχεία .otf ή .ttf. Υπάρχουν περισσότερες από 19.000 γραμματοσειρές διαθέσιμες στον ιστότοπο, οι οποίες είναι όλες δωρεάν για εκδοτικά, εκπαιδευτικά, εμπορικά και προσωπικά έργα.