Κλίπαρτ

Τα Κλίπαρτ είναι προκατασκευασμένες απλές εικόνες που μπορούν να εισαχθούν σε άλλες εικόνες ή έγγραφα για επεξηγηματικούς σκοπούς. Τα Κλίπαρτ στο creazilla.com είναι διανυσματικές εικόνες με διαφανές φόντο. Υπάρχουν περισσότερες από 340.000 εικόνες clipart διαθέσιμες στον ιστότοπο, οι οποίες είναι όλες δωρεάν για εκδοτικά, εκπαιδευτικά, εμπορικά και προσωπικά έργα.