Εικόνες PNG

Το PNG είναι μια μορφή αρχείου raster-graphics που διατηρεί την ποιότητα της εικόνας πολύ καλά και κάνει το μέγεθος του αρχείου μικρότερο χωρίς να χάνει καμία πληροφορία. Οι εικόνες PNG στο creazilla.com είναι εικόνες με διαφανές φόντο. Τέτοιες εικόνες δημιουργούνται είτε με την προσθήκη διαφάνειας σε γραφικά bitmap είτε σχεδιάζονται ψηφιακά από το μηδέν. Υπάρχουν περισσότερες από 360.000 εικόνες PNG διαθέσιμες στον ιστότοπο, οι οποίες είναι όλες δωρεάν για εκδοτικά, εκπαιδευτικά, εμπορικά και προσωπικά έργα.