ภาพประกอบดิจิทัล

ภาพประกอบดิจิทัลบน Creazilla.com หมายถึงรูปภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล ต่างจากงานศิลปะแบบดั้งเดิมที่อาจวาดหรือลงสีด้วยมือโดยใช้วัสดุทางกายภาพ เช่น ดินสอ หมึก หรือสี ภาพวาดดิจิทัลนั้นถูกสร้างขึ้นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต มีภาพประกอบดิจิทัลมากกว่า 500,000 ภาพบนเว็บไซต์ ซึ่งทั้งหมดนี้ฟรีสำหรับโครงการด้านบรรณาธิการ การศึกษา เชิงพาณิชย์ และส่วนบุคคล