ภาพตัดปะ

ภาพตัดปะคือรูปภาพง่ายๆ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถแทรกลงในรูปภาพหรือเอกสารอื่นเพื่อใช้เป็นภาพประกอบได้ ภาพตัดปะบน craziilla.com เป็นภาพเวกเตอร์ที่มีพื้นหลังโปร่งใส มีภาพตัดปะมากกว่า 340,000 ภาพบนเว็บไซต์ ซึ่งทั้งหมดใช้ได้ฟรีสำหรับโครงการด้านบรรณาธิการ การศึกษา เชิงพาณิชย์ และส่วนบุคคล