Narodziny Wenus – Boticelli model 3d

Licencja:
Creazilla Open-Source License. Bezpłatnie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie jest wymagane podanie źródła. Więcej informacji.
Liczba pobrań: 207
Format
FBX, STL, OBJ
Polygons
17947 (Low), 184500 (High)
Vertices
14500 (Low), 184290 (High)
Textures
Yes
UV Mapped
Yes
Size
4.1 (X), 5.4 (Y), 1.8 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes