Madonna Sykstyńska – Raffaello Santi model 3d

Licencja:
Creazilla Open-Source License. Bezpłatnie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie jest wymagane podanie źródła. Więcej informacji.
Liczba pobrań: 398
Format
FBX, STL, OBJ
Polygons
45560 (Low), 234560 (High)
Vertices
45291 (Low), 221291 (High)
Textures
Yes
UV Mapped
Yes
Size
2.2 (X), 6.2 (Y), 2.3 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes