Krzyk autorstwa Edwarda Muncha model 3d

Licencja:
Creazilla Open-Source License. Bezpłatnie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie jest wymagane podanie źródła. Więcej informacji.
Liczba pobrań: 198
Format
FBX, STL, OBJ
Polygons
6258 (Low), 164738 (High)
Vertices
6256 (Low), 164736 (High)
Textures
Yes
UV Mapped
Yes
Size
2.5 (X), 2.2 (Y), 5.2 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes