Uzębienie model 3d

Licencja:
Creazilla Open-Source License. Bezpłatnie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie jest wymagane podanie źródła. Więcej informacji.
Liczba pobrań: 409
Format
FBX, Blend, OBJ, STL
Polygons
372 (Low), 9649 (High)
Vertices
207 (Low), 4800 (High)
Textures
Yes
Materials
Yes
UV Mapped
Yes
Size
3.7(X), 3.1(Y), 12(Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes