Zestaw pierścieni model 3d

Licencja:
Creazilla Open-Source License. Bezpłatnie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie jest wymagane podanie źródła. Więcej informacji.
Liczba pobrań: 1 426
Format
FBX, Blend, OBJ, STL
Polygons
11326 (Low), 213212 (High)
Vertices
11630 (Low), 112230 (High)
Textures
No
Materials
Yes
UV Mapped
No
Size
19.9 (X), 2.7 (Y), 21.8 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes