Zestaw meduz model 3d

Licencja:
Creazilla Open-Source License. Bezpłatnie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie jest wymagane podanie źródła. Więcej informacji.
Liczba pobrań: 1 478
Format
FBX, Blend, OBJ, STL
Polygons
2492 (Low), 80323 (High)
Vertices
2597 (Low), 40139 (High)
Materials
Yes
UV Mapped
No
Size
4.9 (X), 9.9 (Y), 9.6 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes