Clipart

Clipart er enkle bilder som er laget på forhånd, og som kan settes inn i andre bilder eller dokumenter for å tjene illustrasjonsformål. Cliparts på creazilla.com er vektorbilder med gjennomsiktig bakgrunn. Det finnes over 340 000 clipart-bilder tilgjengelig på nettstedet, og alle er gratis for redaksjonelle, pedagogiske, kommersielle og personlige prosjekter.