3D-modeller

En 3D-modell er en tredimensjonal representasjon av et fysisk objekt eller en scene som er laget ved hjelp av datagrafikk. 3D-modeller på creazilla.com leveres som nedlastbare arkivpakker med FBX-, OBJ-, STL-, BLENDER-, glTF- eller 3DS-filer. Det er over 36 000 3D-modeller tilgjengelig på nettstedet, og alle er gratis for redaksjonelle, pedagogiske, kommersielle og personlige prosjekter.