Tradiční umění

Tradiční umění na webu creazilla.com označuje naskenované nebo vyfotografované obrázky výtvarných děl, která jsou vytvořena tradičními uměleckými technikami. Na rozdíl od digitálních ilustrací, které jsou vytvářeny pomocí elektronických zařízení, tradiční ilustrace zahrnují fyzické nástroje a média, jako jsou tužky, tuš, uhel, akvarel, akryl nebo olejové barvy. Na webu je k dispozici více než 1 milion tradičních uměleckých děl, která jsou zdarma k dispozici pro redakční, vzdělávací, komerční a osobní projekty bez uvedení autorství.