Emoji

Emoji je malý digitální obrázek nebo ikona, která se používá k vyjádření myšlenky nebo emoce. Emodži na webu creazilla.com označuje vektorové obrázky představující symboly emodži od různých poskytovatelů, např. operačních systémů, služeb rychlého zasílání zpráv a sociálních platforem. Na webu je k dispozici více než 15 000 obrázků emodži, které jsou zdarma pro redakční, vzdělávací, komerční i osobní projekty.