Bird bone 3D-modell

Licens:
Public Domain. Gratis för personligt och kommersiellt bruk. Ingen attribution krävs. Mer information.
70 nedladdningar
Format
glTF
Vertices
30001
Triangles
60000
Textures
Yes
Materials
Yes
UV Mapped
Yes
Rigged
No
Animated
No