Set armband 3D-modell

Licens:
Creazilla Open-Source License. Gratis för personligt och kommersiellt bruk. Ingen attribution krävs. Mer information.
1 630 nedladdningar
Format
FBX, Blend, OBJ, STL
Polygons
4869 (Low), 35199 (High)
Vertices
4868 (Low), 17556 (High)
Textures
No
Materials
Yes
UV Mapped
No
Size
6 (X), 1.8 (Y), 5.2 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes