Uppsättning av handgest 3D-modell

Licens:
Creazilla Open-Source License. Gratis för personligt och kommersiellt bruk. Ingen attribution krävs. Mer information.
2 394 nedladdningar
Format
FBX, STL, OBJ
Polygons
1009 (Low), 35024 (High)
Vertices
512 (Low), 17514 (High)
Textures
Yes
UV Mapped
Yes
Rigged
No
Animated
No
Size
0.7 (X), 0.5 (Y), 1.5 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes