Uppsättning raketer 3D-modell

Licens:
Creazilla Open-Source License. Gratis för personligt och kommersiellt bruk. Ingen attribution krävs. Mer information.
996 nedladdningar
Format
FBX, STL, OBJ
Polygons
1240 (Low), 39618 (High)
Vertices
1240 (Low), 39618 (High)
Textures
Yes
UV Mapped
Yes
Size
4.9 (X), 7.9 (Y), 13.4 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes