Set med ringar 3D-modell

Licens:
Creazilla Open-Source License. Gratis för personligt och kommersiellt bruk. Ingen attribution krävs. Mer information.
1 522 nedladdningar
Format
FBX, Blend, OBJ, STL
Polygons
11326 (Low), 213212 (High)
Vertices
11630 (Low), 112230 (High)
Textures
No
Materials
Yes
UV Mapped
No
Size
19.9 (X), 2.7 (Y), 21.8 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes