Uppsättning av bär 3D-modell

Including strawberry, blueberry and blackberry 3D models
Licens:
Creazilla Open-Source License. Gratis för personligt och kommersiellt bruk. Ingen attribution krävs. Mer information.
760 nedladdningar
Format
FBX, STL, OBJ
Polygons
565 (Low), 10512 (High)
Vertices
539 (Low), 10521 (High)
Textures
Yes
UV Mapped
Yes
Size
3.2(X), 3.3(Y), 3.7(Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes