Drzewo Van Gogha z Gwiaździstej nocy model 3d

Licencja:
Creazilla Open-Source License. Bezpłatnie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie jest wymagane podanie źródła. Więcej informacji.
Liczba pobrań: 65
Format
FBX, STL, OBJ
Polygons
7575 (Low), 93350 (High)
Vertices
4797 (Low), 93352 (High)
Textures
Yes
UV Mapped
Yes
Size
2.5 (X), 2.2 (Y), 5.2 (Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes