Starożytna Grecja Projektowanie ceramiki - sylwetka wektorowa