Gracz koszykówki model 3d

Licencja:
Creazilla Open-Source License. Bezpłatnie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie jest wymagane podanie źródła. Więcej informacji.
Liczba pobrań: 1 298
Format
FBX, STL, OBJ
Polygons
11653 (Low), 291762 (High)
Vertices
13065 (Low), 293213 (High)
Textures
Yes
UV Mapped
Yes
Rigged
Yes
Animated
Yes
Size
4.9(X), 4.9(Y), 6.5(Z)
Game Ready
Yes
3D Print Ready
Yes