Prom kosmiczny mijający słońce - sylwetka wektorowa